regio_2014-2020

Societatea Fast Print  SRL a derulat în perioada 19.03.2018 – 28.02.2019 proiectul intitulat „Dezvoltarea capacității de producție a Fast Print SRL prin achiziția de echipamente performante”, fiind co-finanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza unui contract de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, respectiv cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar.

Proiectul a avut ca obiectiv îmbunătățirea competitivității economice a societății prin dezvoltare tehnologică avansată, care a asigurat creșterea productivității muncii și consolidarea poziției pe piață. Societatea a urmărit adaptarea continuă a activității productive după tendințele mondiale din domeniul tipografic, realizând prin investiția propusă o creștere a capacității de producție, concomitent cu o inovare a produselor și proceselor.

În urma derulării acestui proiect au fost derulate umrătoarele contracte de furnizare și de servicii:

  • A fost achiziționată o mașină de tipar offset cu 4 grupuri de cerneală, contractul de furnizare fiind încheiat cu societatea Komori International Netherlands BV, iar valoarea acestuia a fost de 2.051.000,00 lei;
  • Achiziționarea serviciilor de certificare a sistemului de management al calității conform ISO 9001 s-a realizat cu societatea Quality Invest SRL, valoarea contractului fiind de 8.695,61 lei;
  • Au fost achiziționate surse de iluminat LED marca Optonica, contractul fiind încheiat cu societatea Quick Smart City SRL și având valoarea de 7.500,00 lei, la care se adaugă TVA;
  • A fost realizat website-ul de prezentare al Fast Print SRL prin achiziția serviciilor de realizare website cu componentă de webshop prin încheierea contractului cu societatea SOFTWARE4PEOPLE SRL, valoarea acestuia fiind de 8.679,00 lei;
  • Au fost achiziționate produse software destinate activității de tipărire, contractul fiind încheiat cu societatea Printman SRL și având valoarea de 37.917,38 lei, la care se adaugă TVA. Cele trei software-uri achiziționate prin contract sunt software retușare/prelucrare imagini și text – Adobe , software editare / tehnoredactare fișiere vectoriale, text și imagini Adobe, Software rasterizare pentru tipar – XMF.
  • Achiziționarea serviciilor de certificare a procesului de tipar conform ISO 12647-2:2013 s-a realizat cu societatea Grup Transilvae SRL, valoarea contractului fiind de 56.916,72 lei, la care se adaugă TVA;
  • Au fost achiziționate echipamente hardware și software impuse de certificarea proceselor de tipar, care să asigure certificarea produselor companiei conform ISO 12647-2:2013, contractul fiind încheiat cu societatea Grup Transilvae SRL și având valoarea de 112.593,00 lei, la care se adaugă TVA. Echipamentele hardware și software achiziționate sunt: Imprimantă pentru imprimarea probelor de tipar marca Canon Image, stație grafică platformă pentru software (ISO proces tipar) marca HP, Monitor profesional (ISO proces tipar) marca EIZO, Fotospectometru (ISO proces tipar) marca i1Publish, Software probă de tipar marca EFI, Software editare fișiere .pdf marca Callas, Software bun de tipar (ISO proces tipar) marca ALWAN
  • A fost achiziționată o instalație mobilă de exhaustare – compusă din 2 echipamente de tip consolă SkyTek DC Inverter STP11D3NE 3600BTU/h, contractul fiind încheiat cu societatea Ditech Service Consulting SRL, având valoarea de 33.700,00 lei, la care se adaugă TVA;
  • Fast Print SRL a participat în perioada 07 – 09.02.2019 la târgul REMA Days în Varșovia, serviciile de internaționalizare fiind achiziționate de la societatea Tres Joli Voyage SRL, contractul având valoarea de 16.388,40 lei;
  • Implementarea proiectului s-a realizat prin achiziția serviciilor de consultanță în management de proiect, contractul fiind încheiat cu societatea Svelt Consulting SRL, valoarea acestuia fiind de 128.800,00 lei la care se adaugă TVA;

Rezultatele obţinute prin implementarea proiectului sunt reprezentate de dotările performante achiziţionate, softwarerurile de lucru, certificarile obtinute, respectiv deschiderea unor parteneriate pe piata externa.

Impactul investiţiei la nivelul Regiunii de dezvoltare Nord-Vest a însemnat creşterea cantitativă şi calitativă a resurselor umane, prin crearea a 2 locuri noi de muncă precum şi adaptarea competenţelor personalului la noile tehnologii utilizate.

Proiectul a fost finanțat prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 2 – „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Valoarea totală a proiectului a fost de 2.949.192,68 lei, din care asistența financiară nerambursabilă a fost de 1.772.512,66 lei.

logo_FAST-PRINT

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României