21.07.2021

FINALIZAREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI
„Capital de lucru Fast Print”

Societatea Fast Print SRL, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, Piața Unirii, nr. 4-5, județul Cluj, anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul „Capital de lucru Fast Print”, proiect cu nr. RUE M2-4014, înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr. 130/2020.

Implementarea proiectului s-a derulat începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE, respectiv 24.03.2021, până la data de 20.07.2021.

Obiectivul proiectului proiectului a fost reprezentat de îmbunătățirea situației
economice a societății Fast Print SRL, a cărei activitate a fost afectată de criza
provocată de pandemia COVID-19.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:
-menținerea activității pe o perioadă de minim 6 luni,
-menținerea numărului locurilor de muncă față de data depunerii cererii, pe o
perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.

Valoarea totală a proiectului: 97.028,145 lei, din care: 84.372,30 lei grant și
12.655,845 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19, Prioritatea de investiții 3d – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare.
www.mfe.gov.ro

Date suplimentare puteți obține de la: Fast Print SRL, la sediul menționat mai sus, e-mail: fast.print@yahoo.com, tel. 0744547599, persoană de contact Szabo Sorin, website: www.fast-print.ro.

logo_FAST-PRINT