Demararea proiectului „Capital de lucru Fast Print”

17.12.2020

Societatea Fast Print SRL, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, Piața Unirii, nr. 4-5, județul Cluj, derulează începând cu data de 17.12.2020 proiectul intitulat „Capital de lucru Fast Print”, co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza unui contract de finanțare pentru granturi pentru capital de lucru încheiat cu Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului CLUJ-NAPOCA, denumită în continuare AIMMAIPE, în calitate de Administrator al schemei de ajutor de stat.

Obiectivul proiectului:  Prin proiectul „Capital de lucru Fast Print SRL” se dorește îmbunătățirea situației economice a societății a cărei activitate a fost afectată de criza provocată de pandemia COVID-19.

În urma implementării proiectului societatea își va putea continua desfășurarea activității, menținând angajații, va putea achita furnizorii restanți și își va putea face aprovizionarea cu materie primă pentru perioada imediat următoare, reușind, astfel, să ofere în continuare produse competitive pieței regionale.

Valoarea totală a proiectului: 97.028,145 lei, din care asistența financiară neramburabilă este de 84.372,30 lei, în baza Contractului de finanțare nr. M2-4014 din 17.12.2020.

Data demarării proiectului: 17.12.2020

Data finalizării proiectului: 16.12.2021

Codul proiectului: M2-4014/22.10.2020

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19, Prioritatea de investiții 3d – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare.

www.mfe.gov.ro

Date suplimentare puteți obține de la: Fast Print SRL, la sediul menționat mai sus, e-mail: fast.print@yahoo.com, tel. 0744547599, persoană de contact Szabo Sorin.

logo_FAST-PRINT